darktable page lede image
darktable page lede image

Filtrowanie i kolejność sortowania

2.2.5. Filtrowanie i kolejność sortowania

Filtrowanie i kolejność zdjęć w widoku stołu podświetlanego są definiowane w górnym panelu.

Filtrowanie ogranicza liczbę wyświetlanych obrazów w bieżącej kolekcji (p. również Sekcja 2.3.2, „Kolekcja obrazów”). Filtrowanie oparte jest również na systemie ocen gwiazdkowych twoich zdjęć. Typowa reguła filtrująca pokaże zdjęcia z określoną oceną gwiazdkową lub powyżej niej (od jednej do pięciu gwiazdek). Operator porównania nie jest ograniczony tylko do . Klikając na polu operatora, możesz przełączać się pomiędzy operatorami , >, , <, oraz =.

Możesz też kazać darktable wyświetlić wszystkie zdjęcia, tylko niegwiazdkowane , tylko odrzucone, lub wszystkie poza odrzuconymi.

Zdjęcia w widoku stołu podświetlanego mogą być wyświetlane w różnej kolejności, w zależności od nazwy pliku, czasu (zrobienia zdjęcia), oceny (gwiazdek), identyfikatora (wewnętrznego numeru porządkowego darktable), kolorowych etykiet, grup, pełnej ścieżki, tytułu, opisu, proporcji obrazu lub własnej kolejności (użytkownik może przeciągać zdjęcia, opcja dostępna tylko w trybie menedżera plików w podświetlanym stole). Zdjęcia można sortować w odwrotnej kolejności, klikając trójkątny przycisk na prawo od rozwijalnej listy sortowania.

Kiedy etykieta znajduje się na pierwszym poziomie modułu Kolekcji, kolejność zdjęć zapisywana jest zgodnie z wybraną etykietą. Ponieważ etykieta może być rozumiana jako kolekcja obrazów, możliwe jest przypisanie do każdej kolekcji (bądź etykiety) określonej kolejności zdjęć, łącznie z własną.