darktable page lede image
darktable page lede image

1.3.3. Eksport obrazów

Zmiany dokonywane w zdjęciu nie są zapisywane tak, jak w klasycznych edytorach grafiki. darktable jest edytorem niedestruktywnym, co oznacza, że wszystkie zmiany zapisywane są w bazie danych, a oryginalny plik pozostaje nietknięty. Dlatego też potrzebujesz wyeksportować całość operacji do pliku wyjściowego, który może być dystrybuowany poza darktable.

Obrazy są eksportowane z widoku stołu podświetlanego przy użyciu okna dialogowego eksport wybranych obrazów w prawym panelu (Sekcja 2.3.14, „Eksportuj zaznaczone”). Eksport obrazów znaczy po prostu: zapisz moje wywołane zdjęcia jako JPG.

Eksport jest podzielony pomiędzy moduły przechowywania oraz formatu. darktable zawiera kilka modułów przechowywania, takich jak zapis na dysku, różne galerie internetowe, szablon fotoksiążki LaTeX i wiele innych. Moduły formatów są tak naprawdę formatami zapisu plików, takich jak JPEG, PNG, TIFF, OpenEXR i innych.

Wybierz zdjęcia ze stołu podświetlanego, wybierz docelową lokalizację i format oraz ustaw ograniczenia maksymalnej szerokości i wysokości obrazu. Da to pewność, że żadne z docelowych zdjęć nie będzie większe, niż podane ograniczenia wysokości / szerokości. Naciśnij przycisk eksportu. Pozostaw ograniczenia szerokosci i wysokości na zero, jeśli chcesz zachować oryginalną rozdzielczość.