darktable page lede image
darktable page lede image

3.5. Przykłady

3.5.1. Konwersja do czerni i bieli

3.5.1.1. Przegląd

W darktable konwersja do czarno-białego obrazu może zostać osiągnięta wieloma metodami. darkrable posiada wiele modułów, szczególnie do manipulacji kolorem. W tej instrukcji pokażemy cztery sposoby na wykonanie konwersji zdjęcia do czarnobiałego.

3.5.1.2. Sposób oczywisty: moduł monochromatyczności

Do wykonania konwersji aktywuj po prostu moduł monochromatyczności (Sekcja 3.4.3.6, „Monochromatyczność”). Możesz następnie zasymulować filtr kolorowy poprzez przeciąganie okręgu na kolory, które chcesz filtrować. Rozmiar filtra możesz modyfikować rolką myszy.

3.5.1.3. Sposób prosty: moduł korekcji koloru

Do wykonania tej konwersji użyjemy modułu korekcji koloru (Sekcja 3.4.2.7, „Korekcja koloru”).

 1. Aktywuj moduł korekcji koloru.

 2. Użyj suwaka na dole, żeby ustawić nasycenie na zero.

3.5.1.4. Sposób LAB: moduł kontrastu kolorów

Do wykonania tej konwersji użyjemy modułu kontrastu kolorów (Sekcja 3.4.2.6, „Kontrast kolorów”).

 1. Aktywuj moduł kontrastu kolorów.

 2. Ustaw obydwa suwaki szybkości przejść na zero.

3.5.1.5. Sposób artystyczny: moduł stref kolorów

Do wykonania tej konwersji użyjemy modułu stref kolorów (Sekcja 3.4.2.3, „Strefy kolorów”).

 1. Aktywuj moduł stref koloru.

 2. Aktywna zakładka jest domyślnie ustawiona na nasycenie, a pole wybór przez ustawione jest na odcień. Oznacza to, że kolory wybierane są według ich odcienia (skala pozioma), a każdemu z odcieni możesz zmienić nasycenie (skala pionowa). Jeśli chcemy zdesaturować każdy odcień, należy po prostu ustawić wszystkie punkty na minimum na osi pionowej.

 3. Jeśli jednak chcesz, możesz zachować nieco słabo nasyconej barwy, a zdjęcie będzie całe czarno-białe ze słabą domieszką koloru. Klasycznym przykładem użycia tej techniki jest portret z zachowaną czerwoną barwą dla podkreślenia ust.

  Możesz również jednego z presetów konwersji czarno-białej, zachowując niektóre barwy.

3.5.1.6. Sposób skomplikowany: moduł miksera kanałów

Do wykonania tej konwersji użyjemy modułu miksera kanałów (Sekcja 3.4.2.18, „Mikser kanałów”).

 1. Aktywuj moduł miksera kanałów.

 2. Wybierz wyjściowy kanał szarości.

 3. Ustaw proporcje każdego koloru, ich suma wynosząca 1 zachowa globalną jasność zdjęcia.