darktable page lede image
darktable page lede image

podstawienia zmiennych

10.4.2. podstawienia zmiennych

Wszystkie zmienne wspierają podstawowe obsługują podstawianie łańcuchów, inspirowane powłoką bash. Różnią się szczegóły, np. wszystkie wzory traktowane są jako proste porównania łańcuchów. Brak jest wsparcia dla wyrażeń regularnych. Można np. wykonać $(ROLL_NAME/search/replace). Oznacza to, że jeśli nazwa rolki to 1970-01-01_RAW_Time-Begins i użyjesz $(ROLL_NAME/RAW/JPG), da to w efekcie rolkę o nazwie 1970-01-01_JPG_Time-Begins.

$(var-default) Jeśli var jest pusty, użyj default .
$(var+alt_value) Jeśli var jest pusty, użyj alt_value , w przeciwnym razie użyj pustego łańcucha.
$(var:offset) var rozpoczynający się od offset. Jeśli offset jest mniejszy od zera, liczy się od końca łańcucha.
$(zmienna:offset:n) W większości przypadków - n znaków łańcucha var, zaczynając od offset. Jeśli offset jest mniejszy od zera, wówczas liczone jest od końca łańcucha var. Jeśli n jest mniejsze od zera, wskazuje koniec łańcucha, liczonego od końca var, a nie faktyczną długość.
$(var#pattern) Usuń wzór z początku var .
$(var%pattern) Usuń wzór od końca var .
$(var/wzór/zamiana) Zastąp pierwsze wystąpienie łańcucha wzór w var łańcuchem zamiana . Jeśli zamiana jest pusty, wzór zostanie usunięty.
$(var//wzór/zamiana) Zastąp wszystkie wystąpienia łańcucha wzór w var łańcuchem zamiana . Jeśli zamiana jest pusty, wzór zostanie usunięty.
$(var/#wzór/zamiana) Jeśli var zaczyna się łańcuchem wzór, to wzór zostanie zastąpiony łańcuchem zamiana .
$(var/%wzór/zamiana) Jeśli var kończy się łańcuchem wzór, wówczas wzór zostanie zastąpiony łańcuchem zamiana .
$(var^) Zamienia pierwszy znak $(var,,) na duży.
$(var^^) Zamienia wszystkie znaki $(var,,) na duże.
$(var,) Zamienia pierwszy znak var na małą literę.
$(var,,) Zamienia wszystkie znaki w $(var,,) na małe.