darktable page lede image
darktable page lede image

10.4.3. markup pango

Kiedy używasz zmiennych w kontekście interfejsu (na panelach), możesz skorzystać z języka znaczników w celu ustawienia sposobu prezentacji tekstu. Zobacz The Pango Markup Language