darktable page lede image
darktable page lede image

Podstawienie zmiennych

10.4. Podstawienie zmiennych

darktable wspiera podstawienia zmiennych w części modułów oraz w ustawieniach programu. Przykładowo:

10.4.1. Dostępne zmienne

Z powodu specyfiki kontekstu niektóre zmienne nie są dostępne wszędzie.

$(ROLL_NAME) rolka wejściowego obrazu
$(FILE_FOLDER) folder zawierający plik wejściowy
$(FILE_NAME) nazwa (bez rozszerzenia) pliku wejściowego
$(FILE_EXTENSION) rozszerzenie nazwy pliku wejściowego
$(ID) id obrazu
$(VERSION) wersja duplikatu (p. Sekcja 2.2.7, „Pliki poboczne”)
$(VERSION_IF_MULTI) to samo, co $(VERSION) lub puste, jeśli istnieje tylko jedna wersja
$(VERSION_NAME) nazwa wersji z metadanych
$(SEQUENCEn) liczba porządkowa wewnątrz zadania eksportu, czterocyfrowa, jeśli nie określono n
$(JOBCODE) wewnętrzny kod bieżącego zadania
$(MAX_WIDTH) ograniczenie maksymalnej wysokości zdjęcia przy imporcie
$(MAX_HEIGHT) ograniczenie maksymalnej szerokości zdjęcia przy imporcie
$(YEAR) rok daty eksportu
$(MONTH) miesiąc daty eksportu
$(DAY) dzień daty eksportu
$(HOUR) godzina czasu eksportu
$(MINUTE) minuta czasu eksportu
$(SECOND) sekunda czasu eksportu
$(EXIF_YEAR) rok Exif
$(EXIF_MONTH) miesiąc Exif
$(EXIF_DAY) dzień Exif
$(EXIF_HOUR) godzina exif
$(EXIF_MINUTE) minuta Exif
$(EXIF_SECOND) sekunda Exif
$(EXIF_ISO) wartość ISO
$(EXIF_EXPOSURE) ekspozycja Exif
$(EXIF_EXPOSURE_BIAS) korekta ekspozycji Exif
$(EXIF_APERTURE) przysłona Exif
$(EXIF_FOCAL_LENGTH) długość ogniskowej Exif
$(EXIF_FOCUS_DISTANCE) Odległość ogniskowania Exif
$(LONGITUDE) Szerokość
$(LATITUDE) Szerokość
$(ELEVATION) Wysokość n.p.m.
$(STARS) ocena gwiazdkowa (liczba)
$(RATING_ICONS) oceny gwiazdkowe ze znakami gwiazdek
$(LABELS) kolorowe etykiety (tylko tekst)
$(LABELS_ICONS) kolorowe etykiety z kolorowymi znakami wyliczenia
$(LABELS_COLORICONS) kolorowe etykiety z kolorowymi ikonami
$(MAKER) producent aparatu
$(MODEL) model aparatu
$(LENS) obiektyw
$(TITLE) tytuł z metadanych
$(DECRIPTION) opis z metadanych
$(CREATOR) twórca z metadanych
$(PUBLISHER) wydawca jak w metadanych
$(RIGHTS) prawa z metadanych
$(PICTURES_FOLDER) folder obrazów
$(HOME) folder domowy
$(DESKTOP) folder pulpitu
$(USERNAME) nazwa użytkownika w systemie operacyjnym
$(OPENCL_ACTIVATED) czy aktywowano OpenCL
$(TAGS) lista etykiet (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORYn(kategoria)) etykieta n-tego [0-9] poziomu wybranej kategorii (lub etykiety)
$(SIDECAR_TXT) treść pliku pobocznego (jeśli jest)
$(NL) dodanie nowej linii