darktable page lede image
darktable page lede image

10.3.2. Użycie

Narzędzie jest zorganizowane w formie trzech zakładek w górnej części i wyjściowego pola tekstowego w dolnej.

Pierwsza zakładka używana jest do definiowania zdjęcia źródłowego, druga – do określenia docelowego, a trzecia zawiera kontrolki do tworzenia wynikowego stylu darktable.