darktable page lede image
darktable page lede image

10.3.3. Obraz źródłowy

W zakładce zdjęcie źródłowe należy ustawić obraz źródłowy z dwoma elementami. Pierwszym jest plik wejściowy w formacie Lab Portable Float Map (rozszerzenie .pfm). Plik źródłowy reprezentuje niemodyfikowane dane, widziane przez aparat. Szczegóły na temat robienia zdjęcia karty referencyjnej i tworzenia pliku wyjściowego .pfm opisane są poniżej. Drugim elementem jest wykres, zawierający formalny opis układu dołączonej karty referencji koloru (rozszerzenie .cht). Pliki wykresów dołączane są zazwyczaj do karty referencji koloru lub można je pobrać z internetu.

W prawdziwym życiu zdjęcie kolorowej karty referencyjnej będzie posiadać zniekształcenia perspektywy w porównaniu do układu karty. Z tego też powodu układ wyświetlany jest jako siatka na zdjęciu i może być modyfikowany.

Możesz przesuwać rogi siatki przy użyciu myszy dla najlepszego dopasowania siatki i zdjęcia.

Dla każdej łatki wyświetlona jest prostokątna ramka, z obszaru której darktable-chart pobierze potrzebne dane wejściowe. Może zajść postrzeba modyfikacji rozmiaru tych prostokątów tak, żeby obszar próbkowania był odpowiednio duży, ale jednocześnie nie zachodził na inne. Możesz skorzystać z suwaka rozmiaru w prawym gornym rogu interfejsu, Wyższe wartości oznaczają mniejsze rozmiary.