darktable page lede image
darktable page lede image

Wartości referencyjne

10.3.4. Wartości referencyjne

Zakładka wartości referencyjnych określa wartości docelowe, do których zostanie dopasowane zdjęcie wejściowe, modyfikowane wynikowym stylem. Wartości referencyjne możesz dostarczyć zarówno w formie danych, zmierzonych kartą referencyjną (plik trybu cie/it8), jak i jako zdjęcie (tryb zdjęcia wykresu koloru) w sposób opisany powyżej. Drugie zdjęcie musi być dostarczone w formacie Lab Portable Float Map. Nie ma potrzeby ponownego dostarczania pliku wykresu, ponieważ darktable-chart weźmie do tego celu zdjęcie oznaczone jako obraz źródłowy. Potrzebujesz jedynie wyrównać układ siatki i zdjęcie oraz w razie potrzeby dostosować suwak rozmiaru.

W typowym przypadku drugie zdjęcie bazowało będzie na pliku JPEG stworzonym w aparacie. W ten sposób możesz stworzyć w darktable styl do symulacji przetwarzania z aparatu.

W dolnej części ramki widzimy wartości koloru, wyekstrahowane z dostępnych danych dla każdej łatki oddzielnie. Pierwsza kolumna daje nazwę łatki, druga i trzecia pokazują odpowiadające jej wartości kolorów zdjęcia źródłowego, odpowiednio w formatach RGB i Lab. Czwarta kolumna zawiera wartości Lab, pochodzące z referencyjnego obrazu (lub z pliku wykresu, jeśli nie określono referencyjnego zdjęcia). Piąta i szósta kolumna pokazują wreszcie odchylenie pomiędzy źródłem a wartością referencyjną, mieszone w wartościach delta E.