darktable page lede image
darktable page lede image

10.3.5. Proces

Jeśli ustawione są wszystkie parametry w obraz źródłowy i wartości referencyjne, przejdź do zakładki proces.

Najpierw należy wskazać darktable-chart, które z łatek reprezentują szary gradient. Na przykładowym zrzucie ekranu szary gradient znajduje się w dolnej części wykresu referencji koloru, oznaczony jako GS00...GS23.

Wejściowa liczba łatek wynikowych określa, ile edytowalnych łatek koloru zostanie wykorzystanych w wynikowym stylu w module tablicy kolorów (p. Sekcja 3.4.1.8, „Tablica kolorów”).

Klikając przycisk process, rozpoczynasz obliczenia.

Jakość wyniku końcowego w porównaniu do przeciętnej i maksymalnej wartości delta E wyświetlana jest pod przyciskiem. Te dane pokazują, jak bardzo wynikowy styl będzie pasował do wartości referencyjnych – im mniej, tym lepiej.

Jeśli jesteś zadowolony z efektu, kliknij na eksportuj, zapisując wygenerowany styl.

Podajesz nazwę stylu i opis, pod którym styl pojawi się później w darktable. darktable-chart zapisze styl jako plik .dtstyle, który można później zaimportować do darktable (p. Sekcja 2.3.10, „Style”) i współdzielić z innymi.

Przycisk export raw data as csv pozwala na zapis wyekstrahowanych surowych danych do pliku CSV do celów diagnostycznych bądź późniejszego użytku. darktable-chart oferuje opcję linii komend, tworzącą styl z pożądanej liczby końcowych łatek z pliku CSV (p. Sekcja 1.1.4, „Polecenie darktable-chart).