darktable page lede image
darktable page lede image

Tworzenie zdjęć wejściowych dla darktable-chart

10.3.6. Tworzenie zdjęć wejściowych dla darktable-chart

Na początek potrzebujesz odpowiedniego zdjęcia karty referencyjnej koloru w formacie RAW+JPEG. Szczegóły poprawnego zdjęcia wykraczają poza zakres tej instrukcji, ale krótko mówiąc potrzebujesz zdjęcia w słoneczny dzień około południa, ze słońcem świecącym na kartę pod kątem. Unikaj odblasków. Łatka neutralnego białego koloru winna na skali szarości (G00) kończyć się w okolicach wartości L na opisie karty. Często L=92 i wymaga prześwietlenia zdjęcia o około 1/3EV. W idealnym przypadku robisz serię zdjęć z minimalnymi różnicami ekspozycji, a następnie pasujące wybierasz w darktable. Upewnij się, że wykres wypełni większą część ramki. Wybierz obiektyw z normalną ogniskową (ekwiwalent 50mm) i domknij trochę przysłonę, żeby uniknąć winietowania.

Następnie należy otworzyć w darktable plik raw i deaktywować większość modułów, szczególnie krzywą bazową. Wybierz standardową macierz kolorów w module wejściowego profilu koloru i deaktywuj obcięcie gamutu. Wybierz balans bieli aparatu w module balansu bieli (p. Sekcja 3.4.1.5, „Krzywa bazowa”, Sekcja 3.4.1.11, „Wejściowy profil koloru” i Sekcja 3.4.2.22, „Balans bieli”).

W wyjątkowej sytuacji, na przykład podczas korekcji winietowania, aparat może automatycznie zastosować do pliku JPEG korekcję obiektywu. W takim przypadku aktywuj w darktable moduł korekcji obiektywu, żeby przetwarzanie raw odzwierciedlało w tej kwestii JPEG (p. Sekcja 3.4.1.18, „Korekcja obiektywu”). Ponieważ jednak korekcja winietowania z darktable może nie dać identycznych efektów, jak zastosowana w aparacie, lepiej jest wyłączyć ją w aparacie, o ile to możliwe.

Żeby wyeksportować zdjęcie, przejdź do modułu eksportu (p. Sekcja 2.3.14, „Eksportuj zaznaczone”).

Musisz wybrać Lab jako wyjściowy profil koloru. Ta przestrzeń nie jest domyślnie widoczna na liście. Najpierw należy ją włączyć, ustawiając w pliku $HOME/.config/darktable/darktablerc wartość allow_tab_output na TRUE. Możesz również uruchomić darktable z następującymi parametrami:

darktable --conf allow_lab_output=true

Jako format wyjściowy wybierz PFM (zmiennoprzecinkowy) i naciśnij eksportuj, aby wygenerować źródłowy plik obrazu.

W podobny sposób możesz wygenerować odpowiedni plik referencyjny (docelowy) z JPEG. Tym razem również potrzebujesz deaktywować wszystkie moduły i wyeksportować wyjściowy profil koloru Lab w formacie PFM (zmiennoprzecinkowym).