darktable page lede image
darktable page lede image

Użycie darktable-chart

10.3. Użycie darktable-chart

10.3.1. Przegląd

darktable-chart to narzędzie do ekstrakcji wartości luminancji i koloru ze zdjęć wzorców, takich jak wykresy IT8.7/1. Jego głównym celem jest porównanie zdjęcia źródłowego (najczęściej dużego, nieprzetworzonego obrazu raw) ze zdjęciem docelowym (najczęściej JPEG z aparatu) i stworzenie stylu darktable, mogącego skonwertować wartości luminancji i koloru zdjęcia źródłowego dla stworzenia zdjęcia docelowego. Stworzony styl wykorzystuje do tego celu moduły krzywej bazowej profilu koloru wejściowego oraz tablicy kolorów (p. Sekcja 3.4.1.5, „Krzywa bazowa”, Sekcja 3.4.1.11, „Wejściowy profil koloru” i Sekcja 3.4.1.8, „Tablica kolorów”).

Niektóre aparaty oferują zaawansowane tryby symulacji kliszy. Z pomocą darktable-chart i jego modułów możesz tworzyć teraz style, które z poziomu darktable będą imitować zachowania takich klisz.