darktable page lede image
darktable page lede image

Profil szeregowania OpenCL

10.2.8. Profil szeregowania OpenCL

darktable potrafi użyć skorzystać z jednego CPU oraz jednego lub kilku GPU. W zależności od wzajemnej wydajności, użytkownicy mogą wybierać pomiędzy kilkoma profilami szeregowania dla podniesienia wydajności. Jest to realizowane przez parametr konfiguracyjny profil szeregowania OpenCL w oknie cpu / gpu / pamięć (Sekcja 8.8, „CPU / GPU / pamięć”), oferujący następujące możliwości ustawień:

default Jeśli darktable znajdzie GPU zdolne do obsługi OpenCL, skieruje go do przetwarzania centralnego zdjęcia, w tym czasie okno podglądu (p. Sekcja 3.3.2, „Nawigacja”) przetwarzane będzie równolegle na CPU. Jest to domyślna konfiguracja przy sensownym CPU i umiarkowanie szybkim GPU. Dokładna alokacja urzadzeń do określonych sekwencji może być dostrojona parametrem konfiguracyjnym opencl_device_priority (p. niżej).
bardzo szybki GPU Z tym profilem ustawień darktable przetwarza środkowy obraz i okno podglądu sekwencyjnie na GPU. Jest to preferowane ustawienie dla systemów, w których GPU znacząco przewyższa wydajnością CPU.
wiele procesorów graficznych To ustawienie dotyczy systemów z kilkoma GPU o zbliżonej wydajności. Kiedy rozpoczyna się przetwarzanie, darktable użyje aktualnie bezczynnego GPU, ale nie CPU. Użytkownicy systemów z mocno różnymi wydajnościowo GPU będą potrzebować większej kontroli nad wzajemnym priorytetem kart. Powinni wybrać profil default, a następnie dostroić system przy pomocy parametru opencl_device_priority (p. niżej).

Podczas pierwszego uruchomienia lub po wykryciu zmiany w konfiguracji karty graficznej darktable próbuje zidentyfikować najbardziej optymalny profil sprzętowy. Możesz zmienić go w każdej chwili za pomocą panelu cpu / gpu / pamięć (Sekcja 8.8, „CPU / GPU / pamięć”) z natychmiastowym efektem.