darktable page lede image
darktable page lede image

3.3. Panele ciemni

Ten rozdział zawiera dokumentację paneli, specyficznych dla widoku ciemni.

3.3.1. Pole informacji o obrazie

Możesz wyświetlić linię z ważnymi informacjami o zdjęciu.

Zawartość linii może być określana w preferencjach (p. Sekcja 8.4, „Ciemnia”). Można używać predefiniowanych zmiennych. Sekcja 10.4, „Podstawienie zmiennych” zawiera ich pełnąlistę.

Pozycja linii informacyjnej może również być określana w preferencjach (p. Sekcja 8.4, „Ciemnia”).