darktable page lede image
darktable page lede image

Rozdział 3. Ciemnia

Ciemnia jest miejscem, gdzie wywołujesz swoje zdjęcia.

3.1. Przegląd

Tryb ciemni służy wywołaniu obrazów, zaznaczonych wcześniej na stole podświetlanym. W przetwarzaniu obrazu pomagają liczne narzędzia i moduły.

Po lewej stronie znajdują się panele nawigacji, migawek, historii, próbnika kolorów, tagowania, informacji o zdjęciu i menedżera masek, o których mówi Sekcja 3.3, „Panele ciemni”. W panelach po prawej stronie można zobaczyć histogram oraz listę modułów do pracy z obrazem.

Kliknij środkowym przyciskiem myszy, żeby uzyskać skalę 1:1. Podwójne kliknięcie ŚPM ustawia powiększenie 2:1. Możesz również, przewijając kółkiem myszy, płynnie powiększać i pomniejszać od 1:1 do dopasowania na ekranie. Przewijanie rolki przy wciśniętym klawiszu ctrl da zakres zooma pomiędzy 2:1 i 1:10.

Zazwyczaj wiele zdjęć eksportuje się z widoku stołu podświetlanego, ale bieżący obraz można wyeksportować bezpośrednio z ciemni kombinacją klawiszy Ctrl-E. Eksport zostanie dokonany według ustawień ze stołu podświetlanego.