darktable page lede image
darktable page lede image

3.3.11. Dolny panel

Dolny panel daje szybki dostep do zastosowania presetów i styli do zdjęcia oraz pozwala aktywować ostrzeżenia przed prze- lub niedoświetleniem oraz korektę ekranową i sprawdzenie zakresu kolorów. Możesz również aktywować rolkę filmu w celu szybkiej nawigacji po bieżącej kolekcji.

3.3.11.1. Szybki dostęp do ulubionych ustawień

Kliknięcie ikony otwiera menu pozwalające na szybki dostęp do ulubionych presetów. Kliknij na nazwie presetu, żeby zastosować go do zdjęcia.

Możesz określić własną listę ulubionych presetów, korzystając z ostatniej opcji, zarządzaj presetami...

3.3.11.2. Szybki dostęp do stylów

Kliknięcie ikony otwiera listę, zawierającą style. Najechanie kursorem na nazwę stylu pokazuje użyte w tym stylu moduły. Kliknij na nazwę stylu, żeby zastosować go do bieżącego zdjęcia.

3.3.11.3. Ostrzeżenie o prześwietleniu raw

Kliknięcie ikony ostrzega o obszarach zdjęcia raw z obciętymi kanałami kolorów. Obcięte kanały kolorów powodują miejscowe prześwietlenia zdjęcia i utratę informacji w tych miejscach. Do odtworzenia takich obszarów mozna użyć modułów ratowania prześwietleń oraz rekonstrukcji koloru (p. Sekcja 3.4.1.27, „Odzyskiwanie prześwietleń” oraz Sekcja 3.4.1.3, „Rekonstrukcja koloru”).

Kliknięcie PPM na ikonie otwiera okno z parametrami konfiguracyjnymi.
tryb

Domyślny tryb oznacz kolorem CFA wyświetla wzór z odpowiednich kolorów podstawowych (czerwonego, zielonego i niebieskiego) dla wskazania, które kanały kolorów zostały obcięte. W trybie oznacz jednolitym kolorem obcięte obszary zaznaczone są zdefiniowanym przez użytkownika jednolitym kolorem (por. niżej), niezależnym od obciętego kanału. W trybie fałszywego koloru obcięte kanały kolorów ustawiane są na zero w newralgicznych miejscach.

schemat kolorów

Wybiera kolor dla trybu oznacz jednolitym kolorem.

próg obcinania

Ten suwak ustawia prób wartości, uznawanych za prześwietlenia. W większości przypadków warto pozostawić wartość domyślną 1.0 (poziom bieli).

3.3.11.4. Ostrzeżenie przed prze- i niedoświetleniem

Kliknij ikonę można przełączać ostrzeżenie o prze- bądź niedoświetleniu. Piksele poza zakresem, bliskie czystej bieli bądź czystej czerni, wyświetlane są w kolorze ostrzegawczym. To ostrzeżenie można również aktywować klawiszem O.

Kliknięcie PPM na ikonie otwiera okno z parametrami konfiguracyjnymi.
schemat kolorów

W domyślnym schemacie kolorów niedoświetlone piksele pokazane są na niebiesko, a prześwietlone na czerwono. Takie ustawienie na ogół wystarcza. Ten schemat można zmienić na czarno-biały bądźszkarłatno-zielony, jeśli na przykład prześwietlenia występują na czerwieni.

dolny próg

Pozwala na ustawienie ostrzeżenia o niedoświetleniu, definiowanego jako procent maksymalnej jasności.

górny próg

Pozwala na ustawienie ostrzeżenia o prześwietleniu, definiowanego jako procent maksymalnej jasności.

3.3.11.5. Korekta ekranowa

Kliknięcie ikony aktywuje tryb korekty ekranowej zdjęcia. Pozwala on na podgląd zdjęcia przy użyciu profilu kolorów drukarki tak, żeby zobaczyć oddanie kolorów na ostatecznym wydruku. Korektę ekranową można również aktywować skrótem Ctrl-S. W tym trybie lewym dolnym rogu zdjęcia pojawia się informacja korekta ekranowa.

Kliknięcie PPM na ikonie otwiera okno z parametrami konfiguracyjnymi.
sposób wyświetlania

Określa sposób odwzorowania barw na ekranie – dostępne tylko dla renderingu z LittleCMS2. Więcej szczegółow zawiera Sekcja 3.2.6.3, „Sposób odwzorowania barw”.

profil korekty ekranowej

Ustawia profil koloru dla korekty ekranowej. darktable szuka dostępnych profili w $DARKTABLE/share/darktable/color/out i $HOME/.config/darktable/color/out. Zmienna $DARKTABLE oznacza katalog instalacyjny darktable, a $HOME katalog domowy. Na ogół te profile dostarczane są przez drukarkę bądź generowane podczas jej kalibracji.

profil wyświetlania

Ustawia profil koloru dla monitora. Opcja profil wyświetlacza systemowego to preferowane ustawienie przy pracy ze skalibrowanym wyświetlaczem; profil brany jest albo z zarządcy koloru systemowego, albo z X serwera. W różnych opcjach (p. ???) można wybrać stosowaną metodę. Więcej informacji zawiera Sekcja 3.2.6.1, „Profil wyświetlania”.

3.3.11.6. Sprawdzenie zakresu kolorów (ang. gamut check)

Kliknięcie ikony włącza tryb sprawdzania zakresu kolorów zdjęcia. W tym trybie wszystkie piksele spoza gamutu (z poprawką na wybrany profil korekty ekranowej) podświetlane są na turkusowo. Tryb aktywowany jest skrótem Ctrl-G. Dla szybkiej orientacji, w tym trybie w lewym dolnym rogu pojawia się informacja sprawdzanie zakresu kolorów. Sprawdzenie zakresu kolorów oraz korekta ekranowa są trybami rozłącznymi.

Kliknięcie PPM na ikonie otwiera okno z parametrami konfiguracyjnymi – są one takie same, jak dla korekty ekranowej (p. Sekcja 3.3.11.5, „Korekta ekranowa”).

3.3.11.7. Kolor linii nakładki

Klikając ikonę , aby wybrać kolor dla linii kontrolnych nakładki zdjęcia. Możesz przełączać się pomiędzy różnymi kolorami przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+O.

3.3.11.8. Rolka filmu

Opcjonalna rolka filmu może być użyta w celu szybkiego przełączania się pomiędzy zdjęciami w widoku ciemni. Widziane zdjęcia są takie same, jak te w widoku stołu podświetlanego.

Rolka filmu może być włączana i wyłączana skrótem Ctrl-F. Wysokość panelu rolki zmieniasz przez przeciąganie górnej granicy okna.

W nawigacji pomiędzy zdjęciami pomaga przewijanie kółkiem myszy. Aktualnie obrabiane zdjęcie można zmienić podwójnym kliknięciem na inny obraz. Klawisz spacji ustawia do wywołania następne zdjęcie, a backspace – poprzednie.

Aktualnie przetwarzane zdjęcie jest wybrane i podświetlone; pojedynczym kliknięciem możesz zaznaczyć inny obraz z rolki bez zmiany aktualnie przetwarzanego zdjęcia. Skrót Ctrl-A zaznacza wszystkie zdjęcia w rolce. Ctrl-Shift-A odznacza wszystkie zdjęcia, a Ctrl-I odwraca bieżące zaznaczenie.

Dla wybranych zdjęć dostępne są następujące skróty klawiszowe:

F1 – F5 przełącza kolorową etykietę (czerwona, żółta, zielona, niebieska, fioletowa)
0 – 5 ustawia/zmienia ocenę zdjęcia
R odrzuca zdjęcie
Ctrl-D duplikuje zdjęcie
Ctrl-C kopiuje pełną historię
Ctrl-V wkleja całą historię
Alt-Ctrl-C wybiórczo kopiuje historię
Alt-Ctrl-V wybiórczo wkleja historię