darktable page lede image
darktable page lede image

8.8. CPU / GPU / pamięć

Grupa opcji kontrolująca używanie przez darktable zasobów systemowych.

ilość megabajtów pamięci do wykorzystania na pamięć podręczną miniaturek

W celu przyspieszenia wyświetlania rolek filmowych darktable przechowuje miniaturki w pamięci podręcznej na dysku (podstawowy cache) i ładuje je do pamięci przy starcie. Ta wartość określa rozmiar pamięci podręcznej w megabajtach. Jeśli zostanie zmieniona, wymagany jest restart aplikacji (domyślnie 256MB).

przechowywanie miniaturek na dysku

Jeśli aktywne, darktable przechowuje wszystkie miniaturki na dysku w zapasowej pamięci podręcznej, dając do nich dostęp w przypadku usunięcia ich z pamięci podstawowej. Wymaga to więcej pamięci dyskowej, ale przyspiesza widok stołu podświetlanego, zapobiegając konieczności odtwarzania miniaturek (domyślnie włączone).

przechowywanie pełnego podglądu na dysku

Jeśli włączone, darktable zapisuje pełny podgląd na dysku (.cache/darktable/), usuwając go z pamięci. Może to pochłaniać duże ilości pamięci (kilka GB dla 20,000 zdjęć), a program sam nigdy nie usunie tych plików. Jeśli chcesz, możesz bezpieczenie usunąć te pliki ręcznie. Wydajność stołu podświetlanego mocno wzrasta, jeśli opcja jest włączona (domyślnie wył.)

liczba wątków w tle

Opcja określa, ile równoległych wątków ma być zaangażowanych w tworzenie miniaturek przy imporcie. Na systemach 32-bitowych zaleca się ustawić tę wartość na 1. W razie zmiany wymagany jest restart (domyślnie 2).

ograniczenie pamięci (w MB) dla kafli

Dla zarządzania dużymi zdjęciami na systemach z ograniczoną ilością pamięci darktable stosuje przetwarzanie oparte o kafle. Zmienna kontroluje maksymalną ilość pamięci (w MB), jakiej moduł może użyć podczas przetwarzania zdjęcia. Niższe wartości wymuszą na modułach wymagających dużej ilości pamięci pracę ze zwiększoną ilością kafli. Ustawienie na 0 znosi wszystkie limity. Wartości poniżej 500 będą traktowane jak 500. Na systemach 32-bitowych należy ustawić tę wartość na 500. Po zmianie wymaga restartu (domyślnie 1500).

najmniejsza ilość pamięci (w MB) dla pojedynczego bufora kafli

Jeśli ustawiona na dodatnią, niezerową wartość, definiuje minimalną ilośc pamięci (w MB), którą darktable przeznaczy na pojedynczy kafel. Na systemach 32-bitowych ustaw tę wartość na 8. Systemy 64-bitowe akceptują wyższe wartości. Po zmianie wymagany jest restart (domyślnie 16).

włącz obsługę OpenCL

darktable potrafi skorzystać z GPU dla przyspieszenia przetwarzania. Interfejs OpenGL wymaga odpowiedniego sprzętu i pasujących sterowników OpenGL w systemie. Jeśli brak któregoś z nich, opcja jest nieaktywna. Może być włączana i wyłączana w dowolnym momencie i wywiera natychmiastowy efekt (domyślnie włączona).

Profil szeregowania OpenCL

Na systemach z OpenCL określa, jak mają być rozkładane obliczenia podglądu i pełnej sekwencji. Domyślnie: GPU przetwarza sekwencję dla głównego obrazu, a CPU – sekwencję dla podglądu; wiele GPU: obydwie sekwencje przetwarzane są równoglegle na dwóch różnych GPU; bardzo szybki GPU: obydwie sekwencje przetwarzane są po kolei na GPU.