darktable page lede image
darktable page lede image

2.2.2. Kolekcje

darktable oferuje przydatną możliwość organizowania zdjęć według różnych kryteriów, zdefiniowanych przez użytkownika. Grupa zdjęć, zdefiniowana określoną kombinacją kryteriów, nazywa się kolekcją. Najprostszym rodzajem kolekcji jest rolka filmu – zawiera ona wszystkie zdjęcia, zaimportowane z określonego folderu dyskowego.

Z łatwością możesz tworzyć inne rodzaje kolekcji, bazujące na różnych atrybutach, takich jak np. dane Exif, nazwa pliku, etykiety, etc. Kryteria mogą być łączone, aby poszerzyć bądź zawęzić kolekcję (p. Sekcja 2.3.2, „Kolekcja obrazów”).

darktable utrzymuje listę ostatnich kolekcji dla szybkiego dostępu (p. Sekcja 2.3.3, „Ostatnio użyte kolekcje”).