darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.2. Kolekcja obrazów

Bieżący widok stołu podświetlanego to widok kolekcji. Panel kolekcja obrazów pozwala zawęzić listę widocznych zdjęć do tych, z którymi chcemy pracować.

Informacja o wszystkich obrazach, zaimportowanych do darktable, przechowywana jest w bazie danych, z różnymi atrybutami opisującymi każde zdjęcie. Możesz zdefiniować kolekcję poprzez stosowanie filtrów do tych atrybutów, tworząc podzbiór obrazów do wyświetlenia w widoku stołu podświetlanego.

Domyślna kolekcja oparta jest o atrybut rolki filmu – wyświetla wszystkie zdjęcia albo z ostatnio importowanej rolki, albo z dowolnie wybranej innej.

2.3.2.1. Użycie

atrybuty obrazu

Lewa lista rozwijalna pozwala wybierać spośród dostępnych atrybutów, posortowanych w różnych kategoriach.

pliki

rolka filmu

źródłowa rolka filmu

foldery

folder dyskowy, zawierający plik źródłowy

nazwa pliku

nazwa pliku wejściowego

metadane

etykieta

dowolna etykieta, dołączona do zdjęcia; jeśli aktywowano, dla ułatwienia wyświetla się hierarchiczna lista dostępnych etykiet

tytuł

tytuł, wg pola title obrazu

opis

opis, wg pola description obrazu

twórca

twórca, wg pola creator obrazu

wydawca

wydawca, wg pola publisher obrazu

prawa

informacja o prawach autorskich, zgodnie z polem rights metadanych zdjęcia

notatki

notatki, wg zapisu w polu notes zdjęcia

kolorowa etykieta

dowolna kolorowa etykieta, dołączona do zdjęcia: czerwona, żółta, zielona, niebieska, fioletowa

geotagowanie

dane geolokalizacyjne obrazu

czasy

data zdjęcia

data zrobienia zdjęcia w formacie RRRR:MM:DD

data i czas zdjęcia

data i godzina zrobienia zdjęcia, w formacieRRRR:MM:DD gg:mm:ss

znacznik czasu importu

data i godzina importu zdjęcia, w formacieRRRR:MM:DD gg:mm:ss

zmień znacznik czasu

data i godzina ostatniej modyfikacji zdjęcia, w formacieRRRR:MM:DD gg:mm:ss

znacznik czasu eksportu

data i godzina ostatniego eksportu zdjęcia, w formacieRRRR:MM:DD gg:mm:ss

znacznik czasu wydruku

data i godzina ostatniego wydruku zdjęcia, w formacieRRRR:MM:DD gg:mm:ss

szczegóły zdjęcia

aparat

dane Exif, opisujące markę i model aparatu

obiektyw

dane Exif, opisujące obiektyw

przysłona

wartość przysłony, wg danych Exif

ekspozycja

czas ekspozycji wg danych Exif

długość ogniskowej

długość ogniskowej, wg danych Exif

ISO

wartość ISO, wg danych Exif

proporcje

Proporcje obrazu zgodnie z ustawieniami eksportu. Bierze pod uwagę kadrowania, dokonane podczas obróbki.

darktable

grupowanie

wybiera przewodników lub członków grupy

kopia lokalna

wybiera obrazy bez lub z lokalnymi kopiami

historia

wybierz obrazy, których historia została zmieniona bądź nie

moduł

wybiera obrazy w oparciu o użyte przy obróbce moduły

kolejność modułów

wybiera obrazy w oparciu o kolejność modułów przy wywoływaniu. Dostępne opcje to przestarzały dla zdjęć wywołanych w wersjach niższych, niż 3.0, v3.0 dla zdjęć wywołanych w wersjach 3.x lub brak.

reguły wyszukiwania

Pole tekstowe na prawo od atrybutu służy do wpisania wzorca. Wzór jest porównywany z wszystkimi zapisami bazy danych, posiadających zaznaczony atrybut. Wyszukiwanie sprawdza następnie, czy atrybut zawiera wzorzec w obrębie pola tekstowego. Możesz użyć % jako symbolu maski. Kolekcja zostanie ograniczona do tych zdjęć, do których pasuje zapytanie. Pozostawienie pustego pola tekstowego zwróci wszystkie zdjęcia z tym atrybutem.

Atrybuty z wartościami numerycznymi oraz czas i data mogą być użyte w połączeniu z operatorami porównania i zakresu. Wpisz <, <=, >, >=, <> i =, żeby wybrać zdjęcia z atrybutami odpowiednio mniejszymi, mniejszymi lub równymi, większymi, większymi lub równymi, nie równymi lub równymi zadanej wartości. Wyrażenie w formie [od;do] wybiera zakres wartości.

Pole poniżej reguły wyszukiwania wypisze wszystkie zapisy w bazie danych, pasujące do aktualnego zapytania. Lista aktualizuje się w miarę pisania. Możesz również wybrać kryterium sortowania, przewijając listę i podwójnie klikając element (możesz użyć pojedynczego kliknięcia, jeśli to ustawisz: Sekcja 8.3, „Stół podświetlany”).

W trybie pojedynczego kliknięcia zakres wartości można określać myszką. Działa to tylko na wartości numeryczne, daty i czasu.

Kliknięcie przycisku trójkąta po prawej stronie pola tekstowego otwiera rozwijalne menu z opcjami doprecyzowania bieżącej kolekcji poprzez dodanie lub usunięcie reguł:

wyczyść regułę

Usuwa tę regułę lub resetuje ją do wartości domyślnej, jeśli jest to jedyna zdefiniowana.

zawęź wyszukiwanie

Dodaje nową regułę, połączoną z poprzednią/poprzednimi logicznym AND. Zdjęcie staje się częścią kolekcji, jeśli poza wcześniejszymi warunkami spełnia również dodaną regułę.

dodaj więcej zdjęć

Dodaje nową regułę, połączoną z poprzednią/poprzednimi logicznym OR. Zdjęcie staje się częścią kolekcji, jeśli spełnia dodaną regułę.

wyklucz obrazy

Dodaje nową regułę, połączoną z poprzednimi logicznym OPRÓCZ. Zdjęcia wybrane tą regułą są wykluczane z kolekcji.

łączenie reguł

Operatory logiczne, definiujące kombinację reguł, wyświetlane są po prawej stronie reguły: AND przez symbol , OR przez symbol oraz OPRÓCZ przez symbol . Kliknięcie na którymkolwiek symbolu umożliwia zmianę operatora.

aktualizacja ścieżki folderu

Zasadniczo lepiej nie ruszać plików składowych darktable, jednak ten moduł ratuje w sytuacjach, kiedy po imporcie przeniesiono folder. Moduł kolekcji obrazów ma cechę, pozwalającą na wskazanie darktable nowej lokalizacji przeniesionego folderu. Należy ustawić wartość listy na folders, żeby odnaleźć oryginalną nazwę folderu w drzewie katalogów. Nazwa pojawi się przekreślona dla wskazania, że znalezienie folderu było niemożliwe. Potem należy kliknąć na nazwie folderu, wybrać wyszukaj rolkę filmu... i wybrać nową lokalizację folderu.